رهبر کره شمالی از ارتش خواست برای هر گونه درگیری احتمالی آماده شود


تهران- ایرنا- کیم جونگ اون رهبر کره شمالی که در تمرین نیروهای هوابرد این کشور حضور داشت و عملکرد آنها را زیر نظر داشت، خواستار آمادگی کامل ارتش کره شمالی برای هرگونه درگیری احتمالی شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85420347/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C