رهبر کره شمالی: سئول دشمن اصلی ما است
تهران- ایرنا- کیم جونگ اون رهبر کره شمالی، کره جنوبی را دشمن اصلی کشورش توصیف کرد و متعهد شد با استفاده از زور از پیونگ یانگ و صلح محافظت خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85382150/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA