روایتی از یک خبر/ اختلاف چین و گروه هفت بر سر ممنوعیت واردات غذاهای دریایی از ژاپن


تهران- ایرنا- وزیران تجارت ۷ کشور صنعتی جهان در بیانیه‌ای لغو فوری اقدامات محدودکننده چین را در قبال واردات غذاهای دریایی از ژاپن، خواستار شدند و از لزوم اتحاد در برابر اقداماتی سخن گفتند که «در روند تجارت اختلال ایجاد کرده است». اما منشا اصلی اختلاف چین و گروه هفت چیست؟


منبع: https://www.irna.ir/news/85275803/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA