روایتی از یک خبر| تلاش چین برای بهبود روابط با آمریکا؛ کوتاهی واشنگتن


تهران – ایرنا – به عقیده ناظران سیاسی، مجموعه‌ای از تعاملات نشان می‌دهد که چین و آمریکا با وجود تنش‌ها و چالش‌های دوجانبه در تلاش برای تثبیت روابط هستند، اگر چه در این میان طرف آمریکایی کمتر به تعهدات خود عمل کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85360845/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87%DB%8C