روایتی از یک خبر| رزمایش سایبری سئول و واشنگتن در گرماگرم تنش‌ها در شبه جزیره کره


تهران- ایرنا- در گرماگرم تنش‌های شبه جزیره کره، سئول و واشنگتن اولین رزمایش سایبری خود با نام «رزمایش سایبری اتحاد» از تاریخ ۷ بهمن ماه به مدت دو روز در محل تمرین فرماندهی سایبری کره جنوبی برگزار کرده‌اند که این مساله می‌تواند بر شدت تنش‌ها در شبه جزیره کره بیفزاید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85369295/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7