روایتی از یک خبرI تشدید بحران آوارگان روهینگیایی در آسیا


تهران- ایرنا- پس از کودتای نظامی در میانمار در سال ۲۰۲۱ چرخه‌ای از خشونت در این کشور آغاز شده است که این مساله موجب آوارگی ده‌ها هزار نفر از مردم این کشور شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85318578/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1I-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7