روایتی از یک خبرI سایه رسوایی مالی بر آینده سیاسی دولت ژاپن
تهران- ایرنا- به دنبال انتشار گزارش‌های مربوط به رسوایی مالی در کابینه دولت «فومیو کیشیدا» نخست‌وزیر ژاپن، ثبات دولت ژاپن به دلیل کاهش حمایت عمومی در این کشور در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85378403/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1I-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86