روسای جمهور فرانسه و کره‌جنوبی درباره همکاری‌های اقتصادی گفت‌ وگو کردند


تهران- ایرنا- امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه و یون سوک یول همتای کره‌جنوبی او عصر سه‌شنبه در کاخ الیزه دیدار و درباره همکاری‌های اقتصادی میان کشورهایشان در زمینه فناوری‌های پیشرفته و صنایع استراتژیک آینده مانند فضا و هوانوردی گفت‌ وگو کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85146782/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA