روسیه درباره اصابت موشک کره شمالی به منطقه اقتصادی خود تحقیق می‌کند


تهران- ایرنا – وزارتخانه های دفاع و امورخارجه روسیه درحال بررسی اخباری درباره موشک کره شمالی هستند که ادعا شده در منطقه انحصاری اقتصادی روسیه فرود آمده است؛ باوجود این آندری رودنکو معاون وزیر امورخارجه روسیه تاکنون اطلاعاتی را تائید نکرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85170351/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82