روسیه: راهبرد ناتو درباره اوکراین ممکن است به جنگ قدرت‌های هسته‌ای تبدیل شود


تهران – ایرنا – نماینده دائم روسیه در سازمان ملل امروز پنج شنبه هشدار داد که راهبرد سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در زمینه بحران اوکراین ممکن است باعث جنگ میان قدرت‌های هسته‌ای شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85365630/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C