زخمی شدن ۱۲ صهیونیست در عملیات‌ هفته گذشته فلسطینیان

مبارزان مقاومت فلسطین هفته گذشته بارها با اشغالگران اسرائیلی وارد درگیری مسلحانه شدند. آمارها حاکی از تشدید عملیات‌های مقاومتی به ویژه درگیری‌های مسلحانه در کرانه باختری به ویژه شهرهای جنین و نابلس است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84876914/%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%B1%DB%B2-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86

همچنین هفته گذشته ۳ فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان اشغالگر اسرائیلی به شهادت رسیده و ده‌ها نفر دیگر نیز در درگیری با صهیونیست‌ها زخمی شدند.

در این درگیری‌ها و عملیات‌ها در مجموع ۱۲ صهیونیست زخمی شدند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین،در این هفته، ۹۰ مورد درگیری نیز بین فلسطینیان و اشغالگران اسرائیلی در کرانه باختری از جمله قدس اشغالی گزارش شده است.