زمین لرزه نپال ۶۹ کشته بر جای گذاشت


تهران- ایرنا- زمین لرزه‌ ۶.۴ در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) جمعه شب در نپال ۶۹ کشته و ده‌ها زخمی برجای گذاشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85279673/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%BE%D8%A7%D9%84-%DB%B6%DB%B9-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA