زیردریایی هسته‌ای آمریکا وارد آب‌های کره جنوبی شد


تهران- ایرنا – زیردریایی هسته‌ای آمریکا امروز چهارشنبه در پی پرتاب موفق ماهواره نظامی کره شمالی به فضا، وارد آب‌های کره جنوبی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85299146/%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%D8%AF