سئول، احتمال کاهش شمار نیروهای آمریکایی در کره جنوبی را رد کرد


تهران– ایرنا– وزیر اتحاد کره جنوبی در یک مصاحبه تلویزیونی گفت بعید است آمریکا نیروهای خود را در کره جنوبی کاهش دهد؛ حتی اگر دونالد ترامپ دوباره در انتخابات پیروز شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85344979/%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF