سئول، اعتراض پزشکان به افزایش سهمیه دانشکده‌های پزشکی را غیرقابل توجیه دانست
تهران – ایرنا – دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی امروز دوشنبه در پی اختلاف پزشکان و دولت این کشور درباره افزایش قابل توجه ظرفیت پذیرش دانشکده‌های پزشکی اعلام کرد که تصمیم این دولت «برگشت ناپذیر» و تهدید پزشکان در مورد اقدامات جمعی غیرقابل توجیه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85384729/%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84