سئول از احتمال پرتاب موشک بالستیک قاره‌پیما توسط کره شمالی خبر داد


تهران- ایرنا- کیم تائه هیو معاون مشاور امنیت ملی کره جنوبی از احتمال پرتاب یک موشک بالستیک قاره‌پیما (ICBM) توسط کره شمالی در ماه جاری خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85323393/%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1