سئول: کره شمالی در حال انجام رزمایش با سلاح واقعی است


تهران- ایرنا- خبرگزاری یونهاپ گزارش داد که کره شمالی امروز یکشنبه در حال انجام رزمایش با سلاح واقعی در ساحل غربی شبه جزیره کره است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85346456/%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA