سازمان ملل: هند تا اواسط ۲۰۲۳ پرجمعیت ترین کشور جهان می‌شود


تهران- ایرنا- مرکز داده‌های سازمان ملل متحد چهارشنبه شب اعلام کرد که هند در مسیر پیشی گرفتن از چین، تا اواسط سال جاری (۲۰۲۳) به عنوان پرجمعیت‌ترین کشور جهان خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85088324/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3-%D9%BE%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF