سازمان همکاری شانگهای: دلار را کنار می‌گذاریم


تهران – ایرنا – معاون دبیرکل سازمان همکاری شانگهای اعلام کرد که این سازمان در حال تدوین نقشه راه برای کنار گذاشتن کامل دلار در مبادلات تجاری بین اعضا و استفاده از ارزهای ملی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85091930/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85