سرمایه گذاری 7 میلیون دلاری ژاپن در سیستم تامین آب قرقیزستان


تهران- ایرنا- ژاپن بیش از هفت میلیون دلار برای تامین تجهیزات لازم برای نگهداری کانال های آبرسانی در قرقیزستان سرمایه گذاری می کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85445749/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A2%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86