سفر رئیسی به چین؛ پیام «شی» به منطقه و جهان چه بود؟


تهران – ایرنا – همزمان با سفر اخیر رئیس جمهوری اسلامی ایران به چین، علاوه بر گام های بلندی که در مسیر تقویت روابط دوستانه دو کشور در زمینه های گوناگون برداشته شد، نباید اهمیت پیامی را که «شی جینپینگ» رئیس جمهوری خلق چین در دیدار با همتایی ایرانی خود به سراسر منطقه و جهان مخابره کرد، دست کم گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85032321/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF