سفر نخست وزیر چین به اروپا با هدف گسترش روابط


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین هدف اولین سفر «لی کیانگ» نخست وزیر این کشور به اروپا را گسترش روابط با کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعلام کرد و افزود: چین مایل به همکاری با آلمان، فرانسه و سایر کشورهای اروپایی برای اجماع رهبران و ترویج توسعه بیشتر روابط چین-آلمان، چین-فرانسه و چین- اتحادیه اروپا است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85152309/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7