سفر وزیر خارجه کره جنوبی به برزیل
تهران- ایرنا- چو تائه یول وزیر خارجه کره جنوبی روز سه‌شنبه برای شرکت در نشست وزرای خارجه کشورهای گروه ۲۰ عازم برزیل شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85392294/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84