سفیر جدید عربستان در تهران به ملاقات سفیر چین رفت


تهران – ایرنا – عبدالله بن سعود العنزی سفیر جدید عربستان سعودی در جمهوری اسلامی ایران کمتر از یک هفته بعد از ورود به تهران و یک روز پس از تسلیم رونوشت استوارنامه خود به وزیر امور خارجه ایران، روز گذشته با حضور در سفارت چین، با چانگ هوآ سفیر چین در تهران ملاقات کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85226367/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA