سیل در مالزی؛ ۳۵ هزار نفر مجبور به ترک خانه‌ها شدند


تهران- ایرنا- در اثر جاری شدن سیل در جنوب مالزی، دستکم سه نفر جان خود را از دست داده و نزدیک به ۳۵هزار نفر مجبور به ترک خانه های خود شده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85045985/%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%DB%B3%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF