شعار «اسرائیل تروریست» در تظاهرات توکیو
تهران- ایرنا- جمعیت قابل توجهی از مردم در توکیو پایتخت ژاپن در پنجمین ماه از جنگ رژیم صهیونیستی در غزه، در حمایت از مردم فلسطین تظاهراتی بر پا کرده و شعار «اسرائیل یک تروریست است» را سر دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85391805/%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88