شل از بازار برق چین خارج شد


تهران- ایرنا- شل با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که از بازار برق چین اعم از تولید، تجارت و مشاغل مرتبط خارج می شود و این تصمیم از پایان سال 2023 اجرایی می شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85463533/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%DA%86%DB%8C%D9%86