شولتس: آلمان از توسعه و احیای چین استقبال می‌کند
تهران- ایرنا- اولاف شولتس صدراعظم آلمان در دیدار با وانگ یی وزیر خارجه چین در حاشیه نشست امنیتی مونیخ ضمن مخالفت با «جداسازی»، گفت که از توسعه و احیای چین استقبال می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85390656/%D8%B4%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B3-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF