عملیات ۱۹ میلیارد دلاری بانک مرکزی چین برای حفظ نقدینگی


تهران-ایرنا- بانک مرکزی چین ۱۳۶ میلیارد یوان (۱۹ میلیارد ۱۱۱میلیون دلار ) برای حفظ نقدینگی در سیستم بانکی عملیات «ریپو یا بازپرداخت معکوس» انجام داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85381662/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DB%B1%DB%B9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C