«فاجعه ملی» خودکشی در کره جنوبی


تهران- ایرنا- بحران خودکشی در کره جنوبی ناشی از تبعات احتمالی بیماری‌های افسردگی و اختلال دو قطبی به حدی رسیده است که آژانس کنترل و پیشگیری از بیماری‌های این کشور آن را یک فاجعه ملی می‌داند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85313744/%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C