فاز جدید همکاری نظامی پاکستان با چین برای ساخت تانک پیشرفته + فیلم


اسلام آباد – ایرنا – پروژه ساخت تانک “حیدر” در پاکستان با بهره گیری از فناوری های پیشرفته و استفاده از تسلیحات با مشارکت چین فصل جدیدی از همکاری های نظامی دو کشور را تشکیل داد و پاکستان این پروژه را ادامه آن اعلام می کند. از تلاش های صنعت نظامی آن برای برتری در نوآوری های دفاعی.

منبع: https://www.irna.ir/news/85410471/%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87