فرستاده ویژه چین برای گفتگو درباره اوکراین به مسکو می رود


تهران-ایرنا- ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که لی هوی، نماینده ویژه چین در امور اوراسیا در پایان هفته جاری به مسکو رفت تا درباره پرونده اوکراین با مقامات روسی گفتگو کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85401992/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF