فضانوردان شنژو-۱۴ آماده بازگشت به زمین


تهران- ایرنا- مقامات مرکز پرتاب ماهواره جیوگوان در استان گانسو در شمال غربی می‌گویند خدمه فضاپیمای شنژو-۱۴ که به مدت ۶ ماه در فضا بوده و ماموریت برنامه‌ریزی شده خود را کامل کرده‌اند، قرار است در روزهای آینده به زمین بازگردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84960138/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%DA%98%D9%88-%DB%B1%DB%B4-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86