فوران آتشفشان راوانگ در اندونزی/ 272 خانواده خانه های خود را تخلیه کردند


تهران – ایرنا – سازمان ملی مقابله با بلایای طبیعی اندونزی امروز گزارش داد که 272 خانواده یا 828 نفر از ساکنان جزایر سیاو تاگولندانگ بایارو در استان سولاوسی شمالی با قایق محل سکونت خود را به دلیل فوران آتشفشان روانگ ترک کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85447941/%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%A2%D8%AA%D8%B4%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A2%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%DB%B2%DB%B7%DB%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87