فیلیپین برای ریاست آسه‌آن در سال ۲۰۲۶ اعلام آمادگی کرد


تهران- ایرنا- دولت فیلیپین با توجه به ادامه وضعیت بحرانی در میانمار، برای میزبانی نشست اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا موسوم به آسه‌آن در سال ۲۰۲۶ اعلام آمادگی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85221222/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B6-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF