قانون اساسی جمهوری‌های آسیای میانه: اصلاحات بر اساس «روح زمانه»


تهران- ایرنا- در طول سال‌های استقلال کشورهای آسیای میانه، قانون اساسی این کشورها متناسب با شرایط زمانه چندین بار از سوی سران و مجالس این کشورها تغییر کرده است تا به گفته سران این کشورها بتواند پاسخگوی نیازها جامعه آنها مطابق با زمان باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85290744/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87