مرگ ۱۵ میانماری در اثر بمباران ارتش


تهران – ایرنا – حداقل ۱۵ نفر، از جمله چند کودک، در جریان بمباران توسط حکومت کودتای برمه که به دو کلیسا در شهرداری خمپات، منطقه تامو حمله کرد، کشته شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85347693/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%B1%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4