مسکو تسلیحات جدید در جزایر مورد مناقشه با ژاپن مستقر می‌کند


تهران- ایرنا- معاون شورای امنیت ملی روسیه اعلام کرد که این کشور تسلیحات جدیدی را در جزایر کوریل که مورد مناقشه با ژاپن است، مستقر می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85370477/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF