مسکو: تقویت روابط بین روسیه و چین منافع هر دو کشور را تامین می‌کند


تهران- ایرنا- میخائیل میشوستین نخست‌وزیر روسیه در بیست و هشتمین نشست عادی سران دولت‌های روسیه و چین که در پکن برگزار شد، گفت: تقویت روابط بین مسکو و پکن منافع هر ۲ کشور را تامین می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85327314/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF