مشارکت 31 درصدی در انتخابات زودهنگام پارلمان کره جنوبی


تهران- ایرنا- کمیسیون ملی انتخابات کره جنوبی اعلام کرد که تاکنون 31.28 درصد از مردم به انتخاب نمایندگان مجلس رای داده اند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85436527/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DB%B3%DB%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%88%D8%AF-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C