معاون اول رئیس‌جمهور وارد شانگهای شد


پکن – ایرنا- محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور به‌منظور شرکت و سخنرانی در ششمین نمایشگاه بین المللی واردات چین و توسعه روابط اقتصادی با پکن بامداد روز یک شنبه به وقت تهران، وارد شانگهای شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85280901/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AF