مقامات ارشد هسته‌ای سئول و توکیو پرتاب ماهواره کره شمالی را محکوم کردند


تهران- ایرنا- وزارت خارجه کره جنوبی در بیانیه‌ای اعلام کرد که نمایندگان ارشد هسته‌ای سئول و توکیو پرتاب اخیر یک ماهواره نظامی توسط کره شمالی را به شدت محکوم کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85313362/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85