میزبانی چین از کشتی های روسی/ شرکت در رزمایش مشترک


تهران- ایرنا – کشور چین میزبان دو کشتی روسی است که پس از عبور از تنگه تایوان و ژاپن، در رزمایش مشترک دریایی با نیروهای نظامی چین شرکت خواهند کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85161779/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9