نخست‌وزیر ژاپن: حل مسائل روابط توکیو – مسکو در بحبوحه جنگ اوکراین مشکل است
تهران- ایرنا- نخست وزیر ژاپن گفت: حل مسائل بین روابط ژاپن با روسیه در حال حاضر در زمان جنگ مسکو در اوکراین «مشکل» است، اما تلاش‌ها برای رفع مناقشه ارضی و امضای یک معاهده صلح را ادامه می‌دهیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85379871/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%AD%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86