نخست وزیر استرالیا سفر به چین را بسیار مثبت پیش‌بینی کرد


تهران- ایرنا – آنتونی آلبانیز نخست وزیر استرالیا گفت که دیدار آتی وی با شی جین پینگ رئیس جمهوری و لی چیانگ نخست وزیر چین طی سفر به این کشور گامی بسیار مثبت در راستای تقویت روابط دوجانبه خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85279851/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF