نخست وزیر پاکستان با روسای جمهور ترکیه و مالزی درباره تحولات غزه گفتگو کرد


اسلام آباد – ایرنا – نخست وزیر جدید پاکستان در تماس تلفنی با روسای جمهور ترکیه و مالزی آخرین تحولات مربوط به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه را بررسی کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85408116/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA