نخست وزیر پاکستان: متعهد به حمایت از سوریه در بحران زلزله هستیم


اسلام آباد- ایرنا -همزمان با اعزام کامیون‌های حامل کمک‌های بشردوستانه پاکستان به سوریه از طریق جمهوری اسلامی ایران، نخست وزیر پاکستان تعهد اسلام‌آباد را برای حمایت از سوریه درپی بحران ناشی از زمین لرزه ویرانگر اعلام کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85027169/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85