نخست وزیر ژاپن: به حفظ امنیت غذایی آفریقا متعهد هستیم
تهران-ایرنا- «فومیو کیشیدا» نخست وزیر ژاپن در دیدار با «ویلیام روتو» رئیس جمهور کنیا گفت: توکیو متعهد به حمایت از امنیت غذایی در قاره آفریقا است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85381595/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85