نشست ژاپن، کره جنوبی و آمریکا با محوریت کمک‌های بشردوستانه


تهران- ایرنا – کره جنوبی ، ژاپن و آمریکا نشستی با موضوع مذاکرات برای تقویت همکاری در سیاست کمک‌های بشردوستانه برگزار کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85275951/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87