نماینده ویژه چین برای شرکت در مذاکرات صلح اوکراین به عربستان می رود


تهران-ایرنا- وزارت امور خارجه چین روز جمعه اعلام کرد، لی هوی نماینده ویژه چین در امور اوراسیا، برای گفتگوهای بین المللی درباره حل و فصل صلح آمیز بحران اوکراین به جده عربستان سعودی سفر خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85189101/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86